Ortodoncja


ortodoncjaNowoczesna ortodoncja to precyzja w działaniu i perfekcja osiąganych wyników. Łączy medycynę ze sztuką kreowania wizerunku pacjenta.
Zaburzenia zgryzowe uznawane są dziś za chorobę cywilizacyjną. Dlatego dzieci możliwie wcześnie powinny być zdiagnozowane i objęte specjalistyczną opieką: profilaktyką  lub leczeniem ortodontycznym w fazie rozwoju i wzrostu. Nie ma jednak  znaczenia,  ile masz lat – każdy wiek jest dobry, by wyleczyć wadę zgryzu.
Proponujemy:
-wykonanie diagnostyki ortodontycznej poprzedzającej proces leczenia   obejmującej :  zdjęcia pantomograficzne,  cefalometryczne, modele  gipsowe i wirtualne modele ortodontyczne 3D.
– indywidualne i optymalnie  opracowane w oparciu o w/w badania plany leczenia, które służą osiągnięciu szybkich , trwałych i doskonałych pod względem estetycznym rezultatów
W leczeniu dzieci stosujemy:
-aparaty wyjmowane  jedno- i dwuszczękowe
–  aparaty stałe  już od 8 roku życia
W leczeniu młodzieży i dorosłych  stosujemy:
– aparaty stałe podniebienne  typu: quad-helix,  hyrax, pendulum
–  aparaty stałe cienkołukowe  z zastosowaniem różnych systemów zamków ortodontycznych:  zamki metalowe mini, zamki tytanowe, zamki ceramiczne, zamki niskiego tarcia metalowe i ceramiczne

Posiadamy certyfikat uprawniający do leczenia unikalnym systemem INCOGNITO – aparatami lingualnymi zlokalizowanymi na niewidocznej  powierzchni zębów od strony językowej. Stanowią  one znakomitą alternatywę dla tradycyjnych aparatów stałych umieszczanych na powierzchni  wargowej zębów zadowalając  pacjentów poszukujących  estetycznej i  dyskretnej  metody leczenia.
Wykonujemy także leczenie wad zgryzu nowoczesną metodą Invisaling. Jest to alternatywny sposób prostowania zębów, który polega na tworzeniu niemal niewidocznych nakładek, które wymienia się co kilka tygodni. Metoda ta polega na dokładnym zaplanowaniu leczenia, a następnie wykonaniu zestawu nakładek, których zadaniem jest powolne przesuwanie zębów w kierunku miejsca docelowego. Invisaling ma tę zaletę, że umożliwia przesuwanie pojedynczych zębów bez poruszania kolejnych, które mogą być ustawiane niezależnie przy użyciu kolejnych bezbarwnych nakładek.
Bazując na wieloletnim doświadczeniu staramy się stosować filozofię leczenia ortodontycznego bez ekstrakcji zębów. Wykonujemy  wiele zabiegów wspomagających proces leczenia np. stripping , mini- implanty . Wiele uwagi poświęcamy  instruowaniu pacjentów w zakresie  szczególnej higieny i  diety podczas leczenia ortodontycznego. Stosujemy optymalną retencję, bez której nie ma trwałych efektów długoterminowych: druty retencyjne, płyty retencyjne, szyny retencyjne.